Tufvassons trafod

Tufvassons trafo PSS20/230V/24V/0,85A
Laojääk: 1
Tufvassons trafo PSS10/230V/24V/0,4A
Laojääk: 1