Avaleht

Ettevõte Elektest OÜ, mille omanikuks on EV füüsiline isik, alustas oma tegevust 2011. aastal. Ettevõtte põhitegevusteks on elektritööd.

Kogu tööprotsessi planeerimine, teostamine ja kontrollimine vastab hea ehituse tavadele ning nõuetele. B-klassi pädevustunnistus nr EP-1685-21-B

annab võimekuse toota elektrikilpe ja tegeleda projekteerimistöödega elektrivaldkonnas.

Pikaajalised töökogemused ja usaldusväärne meeskond tagavad klientidele kvaliteetse töö tulemuse.

Elektest OÜ põhimõtted on:

  • mõista tellija vajadusi
  • hoida tööde kvaliteeti
  • tagada tegevuse efektiivsus

Tellija soovidega arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhe ning pädev personal hoiavad meid omal alal kõrges konkurentsis.